Korisničko ime Šifra
registruj se
zaboravljena šifra

Uslovi Koriscenja

Vaša privatnost
Vaša privatnost nam je veoma važna. Mi Vas veoma cenimo kao korisnika našeg sajta i preduzećemo sve mere da zaštitimo sve prikupljene podatke koji su u vezi sa funkcijama, proizvodima i uslugama koje nudimo na sajtu. Moguće su povremene promene ove politike, tako da Vas molimo da periodično proveravate ovu stranicu.

Informacije koje priklupljamo i kako ih koristimo
Od Vas zahtevamo samo podatke koji su važni za obezbeđivanje odgovarajućih informacija o proizvodima koje nudimo i o uslugama za koje smatramo da će Vam biti interesantne. Vaš IP broj se beleži samo radi praćenja performansi sajta i dijagnoze eventualnih problema.

Cookies
Naš sajt koristi mogućnost Vašeg browsera i u njega integrisanog Flash plejera da privremeno čuva pojedine podatke na Vašem računaru. Cookie koriste hiljade web sajtova na Internetu. Sam cookie predstavlja malu datoteku sa brojem ili nizom znakova koji jedinstveno identifikuju Vašu posetu. Ove datoteke ne mogu ni na koji način da pristupe podacima sa Vašeg računara ili da ih oštete. Cookie omogućavaju da Vaše korišćenje našeg sajta bude prijatnije i efikasnije. Ukoliko se opredelite da onemogućite korišćenje cookiea može se desiti da nećete moći da efikasno koristite naš sajt.

Otkrivanje personalnih informacija
Mi nećemo otkriti ili prodati ni jednu personalnu informaciju koju smo prikupili na našem sajtu bez Vašeg pristanka, osim ukoliko je ta informacija neophodna da iskoristite neku našu uslugu.

Pristup Vašim personalnim informacijama
Ukoliko želite da pristupite Vašim personalnim informacijama, radi korekcije ili njihovog brisanja iz naše baze, molimo Vas da se obratite direktno mivatex-u na mail: office@mivatex.co.rs

Opšte odredbe i ograničenja
Sve informacije, dokumenti proizvodi i usluge koji se nalaze na ovom sajtu su zaštićeni i vlasništvo su mivatex-a. Svaka neovlašćena upotreba materijala sa ovog sajta može dovesti do kršenja zakona o autorskim pravima i njemu srodnih zakona.

Upotrebom sajta obavezujete da sadržaj nećete direktno ili indirektno koristiti na drugim serverima na Internetu bez dozvole mivatex-a.
Pojedinim delovima ovog sajta pristup je ograničen lozinkom. Ukoliko ste Vi autorizovani korisnik zaštićenih delova sajta, preuzimate odgovoronost za poverljivost Vaše lozinke i detalja Vašeg naloga. Ovim se slažete da ćete odmah obavestite mivatex ukoliko izgubite, otkrijete ili Vam ukradu lozinku. Pored ovoga Vi preuzimate svu odgovornost za sve akcije koje se događaju prilikom pristupa zaštićenom delu sajta Vašim nalogom.

Kršenje uslova korišćenja sajta
Ukoliko sa Vaše strane dođe do kršenja uslova korišćenja ovog sajta, mivatex zadržava pravo da Vam bez obaveštenja ili objašnjenja uskrati usluge koje sajt pruža.